• Komplett sanering

  Vi erbjuder en komplett och professionell sanering av krypgrunder med alla moment från bortsugning av markmaterial till att lägga in markduk, makadam och byggplast. Vi undersöker allt arbete före och efter så att du kan vara trygg med att saneringen är utförd på ett säkert, hållbart och professionell sätt.

   

 • Boka sanering

  Kontakta oss för pris

 • Misstänker du fukt eller fuktskador?

  Mer än vartannat hus med krypgrund har fuktskador. Problemen är så vanliga att de allra flesta stöter på dem någon gång, i både nya och äldre hus. Runt 80 procent av alla problem med inomhusmiljö är ett resultat av fuktproblem. Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar skadar, desto billigare blir det och ju bättre är det för miljön och klimatet. Om du misstänker fukt hemma, genom lukt, missfärgningar eller läckor bör du kontakta Anticimex så gör de en besiktning eller utredning.

 • Boka besiktning

  Kontakta vår partner Anticimex

Sanering av krypgrunder

Vi sanerar krypgrunder på ett komplett och proffesionellt sätt

 • Suga bort markmaterialet

  Med vår kraftiga vakuumsug så arbetar vi snabbt bort smuts, lera och jord.

 • Utrullning av markduk

  Med en markduk så hindras makadammen som läggs i nästa steg från att sjunka ner.

 • Inblås av tvättad makadam

  Vi lägger ett dränerande lager av ca tio centimeter tvättat makadam.

 • Täckning med byggplast

  Hela marken täcks av kryptålig åldersbeständig kombinationsväv som hindrar fukt från att tränga upp från marken. Alla skarvar tejpas.

 • Vid mögelangrepp

  Om det finns mögelangrepp i krypgrunden så samarbetar vi med Anticimex som kan sanera bort detta under säkra former.

 • Installation av avfuktare

  Anticimex sätter in en godkänd avfuktare för att hindra framtida problem med fukt.

 • Professionell sanering av krypgrunder

  Vi erbjuder en komplett och professionell sanering av krypgrunder med alla moment från bortsugning av markmaterial till att lägga in markduk, makadam och byggplast.

 • Boka sanering

  Kontakta oss för pris