• Lastningsinformation

  Detta kan du slänga

  Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

  Släng däremot inte

  Farligt avfall, elkabel, tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror och asbest. 

  Placering och transportväg

  För att ställa ut containern så krävs det att:

  • Det är tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats.
  • Vägen ska klara en tung lastbil och vara minst 3 m bred.
  • Fri höjd på 4,5 m och 10 m fri yta framför containern.