• Torsby-Ugnens pelletsbrännare

  Sluta bekymra dig för din gamla värmepanna. Med denna säkra pelletslösning får du betydligt lägre uppvärmningskostnader och dessutom bidrar du till att förbättra vår miljö. Vi delar Torsby-Ugnens vision att all uppvärmning ska vara förnyelsebar på ett miljövänligt sätt.

  Pelletsutrustningen är en egen produkt som de själva utvecklat och producerar i egen fabrik.

  Installationer görs av Torsby-Ugnens servicepersonal och de utförs enligt gällande lagkrav. Anläggningen ska sedan besiktigas av Skorstensfejare på din hemort.

 • Jag vill beställa

  Ring oss för mer info

Pelletsutrustning

Vi är återförsäljare för Torsby-Ugnens pelletsutrustning

 • Pelletsbrännaren TB Mini

  En komplett brännare med skruv och elektronikbox

 • Pelletsförråd 225 l

  Stort kärl att mata ut pellets till brännaren

 • Reservdelar

  Vi har många reservdelar hemma

 • En säker pelletslösning

  Med denna säkra pelletslösning får du betydligt lägre uppvärmningskostnader och dessutom bidrar du till att förbättra vår miljö. 

 • Jag vill beställa

  Ring oss för mer info